Kurs – działalność gospodarcza

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Cel: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych
Czas trwania kursu:
 • Wariant I       Pn. – Pt. godz. 16.00 – 20.30 (5 spotkań – 1 tydzień)
 • Wariant II      Sob. – Niedz. godz. 9.00 – 14.30 (4 spotkania – 2 tygodnie)
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Ramowy program kursu:
 1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter
 3. Ograniczenia działalności gospodarczej
 4. Pomysł na własną działalność gospodarczą
 5. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa
 6. Aplikowanie o środki unijne i poza unijne na rozpoczęcie działalności
 7. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 8. Biznesplan
 9. Rejestracja działalności gospodarczej
 10. Wybór formy opodatkowania
 11. Podatek VAT
 12. Zatrudnianie
Wymagania do uzyskania zaświadczenia
wydawanego na drukach MEN(zaświadczenia wydawane są na podstawie:
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
100% obecności,  udział w testach kompetencji podczas każdego modułu.
Koszt kursu:  450 zł (przy grupie powyżej 12 osób koszt kursu dla jednego uczestnika zmniejsza się do 400 zł)
Najbliższy termin uruchomienia kursu: czerwiec 2014 r.

Pobierz:

 Formularz zgłoszeniowy

Metoda realizacji zajęć:  do wyboru:

 • stationary – stacjonarny (wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu)
 • blended learning (niektóre zajęcia przygotowane zostały jako forma zdalna – na odległość)