Technik negocjacji

Cel: Celem kursu jest zdobycie umiejętności (w teorii i praktyce) dotyczących zachowań i działań prowadzących do efektywnej komunikacji, także w sferze rozwiązywania problemów i konfliktów.
Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych
Czas trwania kursu:
  • Wariant I       Pn. – Pt. godz. 16.00 – 20.30 (5 spotkań – 1 tydzień)
  • Wariant II      Sob. – Niedz. godz. 9.00 – 14.30 (4 spotkania – 2 tygodnie)
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Ramowy program kursu:
  1. Konflikt, jego rodzaje, przyczyny i skutki. Negocjacje i mediacje jako sposób konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
  2. Techniki negocjacyjne. Argumentacja i perswazja.
  3. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach.
  4. Style i taktyki prowadzenia negocjacji. Sposoby obrony przed manipulacją.
  5. Interwencja w konflikt – postępowanie sądowe.
  6. Podstawy procedury mediacyjnej – etapy i zasady mediacji.
  7. Etyka w prowadzeniu negocjacji i mediacji.
Wymagania do uzyskania zaświadczenia
wydawanego na drukach MEN(zaświadczenia wydawane są na podstawie:
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
100% obecności,  udział w testach kompetencji podczas każdego modułu.
Koszt kursu:  400 zł (przy grupie powyżej 12 osób koszt kursu dla jednego uczestnika zmniejsza się do 350 zł)
Najbliższy termin uruchomienia kursu: wrzesień/październik 2014 r.

Pobierz:

 Formularz zgłoszeniowy