SZKOLENIA

Nazwa szkolenia

Numer szkolenia

Szkolenia z dziedziny księgowości i zarządzania w firmie
Podstawy rachunkowości - cz. I Kurs nr 301/02/2014
Kontrola w firmie. Jak się przygotować? Kurs nr 302/02/2014
Interpretacja wchodzących w życie nowych przepisów prawnych Kurs nr 303/02/2014
Archiwizacja dokumentacji w firmie Kurs nr 304/02/2014
Obsługa klienta Kurs nr 305/02/2014
Ochrona danych osobowych – aspekty prawne Kurs nr 306/02/2014
Zamówienia publiczne Kurs nr 307/02/2014
Prawo prasowe i informacja publiczna Kurs nr 308/02/2014
Umowy cywilno-prawne oraz handlowe Kurs nr 309/02/2014
 Szkolenia kompetencji miękkich
Kształcenie umiejętności empatii Kurs nr 310/02/2014
Kooperacja Kurs nr 311/02/2014
Autoprezentacja Kurs nr 312/02/2014
Komunikacja interpersonalna Kurs nr 313/02/2014
Aasertywność Kurs nr 314/02/2014
Zarządzanie zespołem Kurs nr 315/02/2014
Zarządzanie emocjami Kurs nr 316/02/2014
Wywieranie wpływu, perswazja Kurs nr 317/02/2014
Zarządzanie relacjami z klientem Kurs nr 318/02/2014
Szkolenia komputerowe
Podstawy obsługi komputera – oprogramowanie niezbędne w firmie Kurs nr 319/02/2014
Podstawy obsługi komputera – usługi internetowe Kurs nr 320/02/2014
Podstawy obsługi komputera – bezpieczeństwo danych Kurs nr 321/02/2014
Prezentacje w programie PowerPoint – podstawy Kurs nr 322/02/2014
Prezentacje w programie PowerPoint – zagad. zaawansowane Kurs nr 323/02/2014
Coaching Kurs nr 324/02/2014
Coaching kariery Kurs nr 325/02/2014
Coaching menadżerski Kurs nr 326/02/2014
Coaching osobisty Kurs nr 327/02/2014