WARSZTATY

Nazwa warsztatu

Numer warsztatu

Szkolenia z dziedziny księgowości i zarządzania w firmie
Program płatnik – obsługa W/401/02/2014
Interpretacja wchodzących w życie nowych przepisów prawnych W/402/02/2014
Program – Symfonia W/403/02/2014
Instrukcja kancelaryjna W/404/02/2014
Podatek VAT w firmie
 
Kompetencje miękkie
Intensywny trening asertywności W/405/02/2014
Rozwiązywanie konfliktów W/406/02/2014
Radzenie sobie ze stresem W/407/02/2014
Zarządzanie relacjami z klientem W/408/02/2014
Wywieranie wpływu, perswazja W/409/02/2014
Szkolenia komputerowe
Program MS Excel – w księgowości W/410/02/2014
Podstawy obsługi komputera – usługi internetowe W/411/02/2014
Podstawy obsługi komputera – bezpieczeństwo danych W/412/02/2014
Prezentacje w programie PowerPoint – podstawy W/413/02/2014
Prezentacje w programie PowerPoint – zagad. zaawansowane W/414/02/2014
Coaching W/415/02/2014
Coaching kariery W/416/02/2014
Coaching menadżerski W/417/02/2014
Coaching osobisty W/418/02/2014