Projekty unijne

Centrum wraz z innymi instytucjami edukacyjnymi realizuje zadania dotyczące obsługi szkoleń i kursów ze środków UE w ramach dotacji z EFS. Mamy doświadczenia w koordynowaniu działań projektowych. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości oraz monitoringu i ewaluacji.

Zapraszamy do kontaktu osoby i instytucje, które zamierzają realizować lub realizują działania związane z wykorzystywaniem dotacji (projekty EFS PO KL, fundusze norweskie, granty naukowe i edukacyjne). Służymy wsparciem w zakresie koordynowania działań, obsługi prawnej, księgowo-finansowej oraz organizacji przetargów publicznych.