e-Learning

W ofercie CEKZ znajdują się kursy i szkolenia, które można realizować metodą zdalną (na odległość) przy pomocy komputera z dostępem do sieci Internet lub w formie stacjonarnej. Sprawdź wybierając tytuł kursu – Sprawdź formę realizacji zajęć.

Przykłady zapisów:

  • forma zdalna (e-learning) – forma zajęć w 100% zdalna (na odległość)
  • forma mieszana (blended learning) – forma zajęć tzw. mieszana 40% godzin realizowanych stacjonarnie, a 60 godzim metodą na odległość
  • forma stacjonarna (stationary) – wszystkie zajęcia  odbywają się na miejscu w ośrodku lub jego filii 

Lista kursów odbywających się metodą e-learning, realizowanych przy pomocy sieci Internet (mail, platforma e-learningowa)

Lista kursów odbywających się metodą blended learning, realizowanych przy pomocy sieci Internet (mail, platforma e-learningowa)