PLATFORMA

W ramach realizacji oferty szkoleniowej korzystamy z platformy e-learningowej CEKZ, która służy do komunikowania się z uczestnikami kursów i szkoleń na odległość. Zwłaszcza materiały poglądowe, zagadnienia teoretyczne są realizowane przy pomocy platformy nauczania zdalnego. Pozwala to na dostosowanie potrzeb i oczekiwań uczestników, ograniczenie czasu niezbędnego na dojazd, elastyczności i wykorzystania czasu na kształcenie.