PROJEKTY

Centrum wraz z innymi instytucjami edukacyjnymi realizuje zadania dotyczące obsługi szkoleń i kursów ze środków UE w ramach dotacji z EFS. Mamy doświadczenia w koordynowaniu działań projektowych. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości oraz monitoringu i ewaluacji.

…realizacja w toku:

„Języki i komputery przepustką do kariery!” w ramach którego odbywają się kursy i szkolenia certyfikowane.

…projekt zrealizowany:

„Aktywna integracja w mieście Głowo”

…projekt zrealizowany:

„Współpraca pracodawców ze szkolnictwem zawodowym – diagnoza sytuacji w województwie łódzkim”

…projekt zrealizowany: