CERTYFIKATY

  • Placówka wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00027/2014
  • Staramy się o akredytację oraz status certyfikowanego laboratorium egzaminacyjnego ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
  • Czekamy na zatwierdzenie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej programów w ramach kursów kwalifikacyjnych.

 

 


Zaświadczenia wydawane są na podstawie:

§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).