OFERTA


Oferta szkoleniowa na rok 2014/2015

KURSY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Od dnia 1 września 2012 r. została wprowadzona nowa forma kształcenia ustawicznego czyli KKZ – kursy, których ukończenie umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych. W zależności od specjalizacji kursy te muszą trwać min. od 100 do ponad 300 godzin – realizacja programu nauczania według wytycznych ministerialnych daje możliwość nadawania ich uczestnikom uprawnień zawodowych. W ramach KKZ możemy przygotowywać do uzyskania certyfikatu językowego (w ilości ok.120 godz. dydaktycznych dla poszczególnych poziomów kompetencji językowych A1, A2, B1, itd.).

KURSY DOSKONALĄCE
To krótkie formy kształcenia, ok. 30 – 40 godzinne. Udział w tej formie doskonalenia zawodowego, poprzez realizację programów i uzyskanie 100% frekwencji, nadaje kompetencje zawodowe. Zaliczamy tu także zajęcia dotyczące zdobywania umiejętności posługiwania się językiem obcym.

SZKOLENIA
Jednodniowe formy związane ze zdobywaniem umiejętności miękkich (komunikacja, autoprezentacja, asertywność, kształcenie umiejętności empatii czy kooperacji). Szkolenia mogą być także związane ze specyficznymi umiejętnościami zawodowymi (tj. obsługa klienta, interpretacja wchodzących w życie nowych przepisów prawnych, kontrola w firmie, archiwizacja dokumentacji, itp.)

WARSZTATY
To zajęcia praktyczne, podczas których realizowane są aktywne metody pracy (ćwiczenia, konwersatoria, zadania problemowe, praca z komputerem, gry dydaktyczne i symulacje komputerowe). To zdobywanie i kształcenie umiejętności związanych w większości z nowymi technologiami ICT, obsługą komputera, specjalistycznego oprogramowania. Liczba godzin na realizację warsztatów związana jest ze specyfiką tematu oraz przygotowaniem do egzaminów certyfikujących.