Pracownik biurowy

 

Cel: Celem kursu jest zdobycie umiejętności zarządzania pracą biura/sekretariatu
Liczba godzin: 40 godz. dydaktycznych
Czas trwania kursu:
  • Wariant I       Pn. – Pt. godz. 16.00 – 20.30 (ok. 2 tyg.)
  • Wariant II      Sob. – Niedz. godz. 9.00 – 14.30 (ok. 3 tyg.)
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat
Ramowy program kursu:
  1. Organizacja pracy biurowo – kancelaryjnej
  2. Obsługa klienta w biurze
  3. Obsługa komputera i urządzeń biurowych
Wymagania do uzyskania zaświadczenia
wydawanego na drukach MEN(zaświadczenia wydawane są na podstawie:
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
100% obecności,  udział w testach kompetencji podczas każdego modułu.
Koszt kursu:  450 zł (przy grupie powyżej 12 osób koszt kursu dla jednego uczestnika zmniejsza się do 400 zł)
Najbliższy termin uruchomienia kursu: wrzesień/październik 2014 r.

Pobierz:

 Formularz zgłoszeniowy