Rok 2024

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych oraz egzaminu: 

Zajęcia praktyczne oraz egzamin mogą odbyć się wyłącznie po zakończeniu części teoretycznej na platformie. Wszystkie ćwiczenia, zadania, testy muszą być zakończone.

Prosimy o zabranie ze sobą: dowodu osobistego oraz druku zaświadczenia z części praktycznej (pobranego z platformy e-learningowej) w dwóch egzemplarzach, dowodu wpłaty za kurs (dotyczy firmy AGAT)

Spotkania odbywają się w Łodzi, ul. Pomorska 96 (Rondo Solidarności) w siedzibie Centrum Certyfikacji i Kształcenia Zawodowego.

ROK 2024

 • styczeń - 06.01 - dodatkowy termin EXPRESS (godz. 10.00-16.00), 28.01 (godz. 10.00-16.00)
 • luty - 25.02 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • marzec - 24.03 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • kwiecień - 28.04 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • maj - 26.05 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • czerwiec -  30.06 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • lipiec - 28.07 (godz. 10.00-16.00) - (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • sierpień - 25.08 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • październik - 27.10 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • listopad - 24.11 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • grudzień - 29.12 (godz. 10.00-16.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)

Inne terminy – do ustalenia!

Rok 2023

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych oraz egzaminu: 

Zajęcia praktyczne oraz egzamin mogą odbyć się wyłącznie po zakończeniu części teoretycznej na platformie. Wszystkie ćwiczenia, zadania, testy muszą być zakończone.

Prosimy o zabranie ze sobą: dowodu osobistego oraz druku zaświadczenia z części praktycznej (pobranego z platformy e-learningowej) w dwóch egzemplarzach, dowodu wpłaty za kurs (dotyczy firmy AGAT)

Spotkania odbywają się w Łodzi, ul. Pomorska 96 (Rondo Solidarności) w siedzibie Centrum Certyfikacji i Kształcenia Zawodowego.

ROK 2023

 • styczeń - 29.01 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • luty - 26.02 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • marzec - 26.03 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • kwiecień - 30.04 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • maj - 28.05 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • czerwiec -  04.06, 18.06 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • lipiec - 09.07, 23.07 – dodatkowy termin EXPRESS ,30.07 (godz. 10.00-17.00)
 • sierpień - 27.08 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • październik - 29.10 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • listopad - 26.11 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • grudzień - 17.12 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)

Inne terminy – do ustalenia!

Rok 2022

Firma uzyskała w roku 2021 Subwencję Finansową, której podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

 ———————————————————————————————————————————-

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych oraz egzaminu: 

Zajęcia praktyczne oraz egzamin mogą odbyć się wyłącznie po zakończeniu części teoretycznej na platformie. Wszystkie ćwiczenia, zadania, testy muszą być zakończone.

Prosimy o zabranie ze sobą: dowodu osobistego oraz zaświadczenia z części praktycznej (pobranego z platformy e-learningowej) w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo należy mieć ze sobą maskę ochronną oraz własny długopis (procedury Covid 19).

Spotkania odbywają się w Łodzi, ul. Pomorska 96 (Rondo Solidarności)

ROK 2022

 • styczeń - 23.01 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • luty - 06.02 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.) -  zajęcia nie odbędą się (kwarantanna), 13.02 – dodatkowy termin 
 • marzec -
 • kwiecień - 03.04 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • maj - 29.05 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • czerwiec -  12.06, 19.06 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • lipiec - 03.07 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – minimum 4 os.)
 • sierpień - 07.08 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • październik - 23.10 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • listopad - 27.11 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • grudzień - 18.12 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)

Inne terminy – do ustalenia!

Rok 2021

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych oraz egzaminu: 

Zajęcia praktyczne oraz egzamin mogą odbyć się wyłącznie po zakończeniu części teoretycznej na platformie. Wszystkie ćwiczenia, zadania, testy muszą być zakończone.

Prosimy o zabranie ze sobą: dowodu osobistego oraz zaświadczenia z części praktycznej (pobranego z platformy e-learningowej) w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo należy mieć ze sobą maskę ochronną oraz własny długopis (procedury Covid 19).

Spotkania odbywają się w Łodzi, ul. Pomorska 96 (Rondo Solidarności)

ROK 2021

 • styczeń - 31.01 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
  dodatkowy termin: 12.01, godz. 16.00)
 • luty - 28.02 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • marzec - 28.03 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • kwiecień - 18.04 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • maj - 23.05 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • czerwiec -  06.06, 20.06 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – min. 4 os.)
 • lipiec - 04.07 (godz. 10.00-17.00), dodatkowy termin 15.07, dodatkowy termin 25.07 – godz. 10.00
   - (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych – minimum 4 os.)
 • sierpień - 08.08 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • październik - 03.10 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • listopad - 28.11 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • grudzień - 12.12 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)

Inne terminy – do ustalenia!

Rok 2020

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych oraz egzaminu: 

Zajęcia praktyczne oraz egzamin mogą odbyć się wyłącznie po zakończeniu części teoretycznej na platformie. Wszystkie ćwiczenia, zadania, testy muszą być zakończone.

Prosimy o zabranie ze sobą: dowodu osobistego oraz zaświadczenia z części praktycznej (pobranego z platformy e-learningowej) w dwóch egzemplarzach.

ROK 2020

 • styczeń - 05.01 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • luty - 09.02 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • marzec - 22.03 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych) – termin odwołany
 • kwiecień - 19.04 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych) - termin odwołany
 • maj - 17.05 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • czerwiec -  07.06, 21,06 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • lipiec - 05.07 (godz. 10.00-17.00), dodatkowy termin 12.07 – prosimy najpierw zadzwonić – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • sierpień - 02.08 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • wrzesień - 27.09 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • listopad - 25.11 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • grudzień - 20.12 (godz. 10.00-17.00) – (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)

Inne terminy – do ustalenia!

Rok 2019

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych oraz egzaminu: 

Zajęcia praktyczne oraz egzamin mogą odbyć się wyłącznie po zakończeniu części teoretycznej na platformie. Wszystkie ćwiczenia, zadania, testy muszą być zakończone.

Prosimy o zabranie ze sobą: dowodu osobistego oraz zaświadczenia z części praktycznej (pobranego z platformy e-learningowej) w dwóch egzemplarzach.

ROK 2019

 • styczeń - 13.01.19, 27.01.19 (godz. 10.00-17.00)
 • luty - 03.02.19 (godz. 10.00-17.00)
 • marzec - 17.03.19 (godz. 10.00-17.00)
 • kwiecień - 28.04.19 (termin odwołany)
 • maj - 19.05.19 (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • czerwiec - 09.06.19, 16.06.19, 23.06.19 (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • lipiec - 02,07 (wtorek – dodatkowy termin), 07.07.19, 14.07.19 (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • sierpień - 04.08.19
 • wrzesień - 29.09.19
 • listopad - 17.11.19
 • grudzień - 15.12.19

Inne terminy – do ustalenia!

ROK 2018

Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych: 

ROK 2018

 • styczeń - 14.01.18, 23.01.18 (godz. 15.30)
 • luty - 11.02.18
 • marzec - 18.03.18
 • kwiecień - 22.04.18
 • maj - 13.05.18
 • czerwiec - 03.06.18, 10.06.18,  17.06.18 (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • lipiec - 01.07.18, 15.07.18, 22.07.18 (dodatkowe terminy: przy grupach zorganizowanych)
 • sierpień - 05.08.18
 • wrzesień - 23.09.18
 • listopad - 25.11.18
 • grudzień - 17.12.18

Inne terminy – do ustalenia!

Aktualności

 Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi działań naszego centrum.
01.01.2016

uwaga1 Kolejne edycje kursów - wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych: 

ROK 2017

 • styczeń – 08.01.17 (dodatkowy termin: 12 stycznia, godz. 15.00)
 • luty - 05.02.17
 • marzec - 19.03.17
 • kwiecień - 23.04.17
 • maj - 14.05.17, 21.05.17
 • czerwiec - 11.06.17, 18.06.17, 25.06.17, dodatkowe terminy: 17.06 – sobota,  21.06 – środa 
 • lipiec - 02.07.17, 09.07.17, 16.07.17, dodatkowe terminy: 01.07 – sobota, 23.07 – niedziela
 • sierpień - 06.08.17, 13.08.17 (dodatkowy termin do ustalenia)
 • wrzesień - 24.09.17 
 • listopad - 19.11.17
 • grudzień - 17.12.17

Inne terminy – do ustalenia!

05.05.2015

uwaga1Kolejne edycje kursów – wychowawca wypoczynku oraz kierownik wypoczynku

Terminy zajęć praktycznych: 

 • maj – 09.05.15, 23.05.15
 • czerwiec – 13.06.15, 27.06.15
 • lipiec – 11.07.15, 18.07.15
 • sierpień – 08.08.15, 12.08.15, 15.08.15
 • wrzesień – 26.09.15
 • październik – 24.10.15
 • listopad – 21.11.15
 • grudzień – 19.12.15

Inne terminy – do ustalenia!

 

10.02.2014

uwaga1

ORGANIZATOR SEMINARIUM – CENTRUM CERTYFIKACJI I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 90-422 ŁÓDŹ, ul. PIOTRKOWSKA 67

ZAPRASZA Członków Zarządów oraz Członków Wspólnot Mieszkaniowych
na seminarium pt.: Uwarunkowania prawne w zarządzanych nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych

Spotkanie prowadzi wybitny prawnik – specjalista w dziedzinie nieruchomości, radca prawny – Pani mecenas Anna Łukaszewska.

  •  Pobierz formularz zgłoszeniowy lub wyślij na adres: biuro@cekz.pl wyłącznie dane identyfikacyjne: Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej w seminarium oraz dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy.

 

Zaproszenie - Więcej informacji…

 

 

10.06.2014

uwaga1Zapraszamy na specjalną edycją szkolenia – Administracja nieruchomością – 40 godz.

10.04.2014

uwaga1Kurs na opiekuna w żłobku i klubie malucha – ostatnie miejsca – kurs kwalifikacyjny 280 godz. Zapraszamy. Rekrutacja w toku. Kurs rozpoczyna się na początku listopada br. Zapisz się już dziś! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

25.03.2014

uwaga1CEKZ uczestniczy w projekcie: „Dam pracę”, realizując kursy zawodowe w obszarach: pracownik biurowy, obsługa kasy fiskalnej, pracownik e-commerce – szkolenia zamknięte.

20.03.2014

uwaga1Polecamy kursy komputerowe dla początkujących. Certyfikowany kurs ECDL Start oraz ECDL e-Citizen. Nabór trwa na bieżąco.

10.03.2014

uwaga1Obecnie prowadzimy nabór na kolejną edycję kursu - Moja firmaJak prowadzić własną działalność gospodarczą? To kurs cieszący się dużym zainteresowaniem z uwagi na możliwość zdobycia dofinansowania z PUP i WUP na uruchomienie własnej firmy. Czytaj więcej…